W przedszkolu wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, realizujemy cele w oparciu o indywidualność oraz diagnozę dziecka.

Przed dziećmi stawiamy takie zadania, które wyzwalają inwencję, ekspresję twórczą, mobilizują do zastanawiania się, zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi poprzez rozwiązywanie problemów.

W przedszkolu aktywność dziecka połączona jest z przeżywaniem i działaniem. Zdobyta tą drogą wiedza i umiejętności jest dla dzieci zrozumiała i trwała.

Wśród metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi m.in. można wymienić metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, „Gimnastykę mózgu” Paula Dennisona, metodę C. Orffa.

Z dziećmi pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszyscy pracownicy z rodzicami i dziećmi tworzą jedną wielką rodzinę.