Przyjmowanie i załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW


Dyrektor przyjmuje interesantów codziennie

w godz. 8.00- 15.00

W przypadku nieobecności dyrektora na placówce,

termin spotkania uzgadnia się telefonicznie: (95) 7226899