2009-2010 "Nauczyciel XXI wieku"

 
Przedszkole Miejskie nr 33
uczestniczyło w projekcie
Nauczyciel XXI wieku"
organizowaanego przez Uniwersytet w Bałymstoku
w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim
oraz Cambidata Poland sp. z o.o. w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 3.3.2 "Efektywny system kształcenia
i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe"
w rokum szkolnym
2009-2010
W ramach programu przyjęliśmy studenta na kierunku pedagogika na praktykę do naszego przedszkola.