KONTO RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Gospodarczy Bank Spółdzielczy

konto nr

97 8363 0004 0012 2135 3000 0001

w tytule proszę dopisać

imię i nazwisko dziecka oraz grupę