Ogłoszenia

 
 
Zapraszamy do czytania ogłoszeń, które systematycznie wywieszane są na tablicach ogłoszeń przy każdej grupie
w przedszkolu.