WYNIKI KONKURSU

 30.10.2018 r.

Jury w składzie:
Magdalena Chorkawa,
Marcelina Mierzejewska,
Anna Bogusławska,
Agnieszka Betka,
Patrycja Bamber Stachowiak
wyłoniło laureatów konkursu plastycznego  pt.: ,,Reksio, Peppa, Strażak Sam – co dzień radość niosą nam” :

KATEGORIA WIEKOWA 3,4 - LATKI:

I MIEJSCE: MARCELINA NOWAK, LAT 4
I MIEJCE: NELA BOJANOWKA, LAT 4
II MIEJSCE: KATERYNA ABRAMENKOVA, LAT 4
III MIEJCE: STANIŁAW GULA

KATEGORIA WIEKOWA 5,6 - LATKI:

I MIEJSCE: BALANKA PODSIADŁO, LAT 6
II MIEJSCE: KINGA PAWLUS, LAT 6
III MIEJCE: URSZULA WÓJCIK, LAT 6
WYRÓŻNIENIE : NELA PETRELLA, LAT 6
WYRÓŻNIENIE: ANATAZJA DĘBICKA, LAT 6

To samo jury wyłoniło laureatów konkursu literackiego pt.: „ Rymowanki o ulubionej postaci z bajki”:

I MIEJSCE: ALINA WYDERKO
II MIEJSCE: PATRYCJA MIGAS
III MIEJCE:  HANIA TRACZYK
WYRÓŻNIENIE : MAJA JASIŃSKA
WYRÓŻNIENIE: GABRYIA STASZCZAK
WYRÓŻNIENIE: PATRYK JASINOWSKI


Dyplomy otrzymają wszystkie dzieci biorące udział w konkursie.


Uroczystość wręczenia nagród w obu konkursach odbędzie się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (oddział dziecięcy) dnia 05.11.2018 r. o godz. 10.00.