WYNIKI KONKURSU "POLSKA - MOJA OJCZYZNA"

 


Jury w składzie:

Danuta Przybysz
Renata Kuraszkiewicz
Marzena Piotrowska
Barbara Koroch
Anna Sobieszek
Olga Raupuk

Wyłoniło laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt.:
„Polska - moja ojczyzna”

 

KATEGORIA 3-4 LATKI:

I MIEJSCE: NINA KOZAK, LAT 4
II MIEJSCE: ANNA ORZECHOWSKA, LAT 3
III MIEJSCE: NELA BOJANOWSKA, LAT 4
WYRÓŻNIENIE: NADIA KASJANIUK, LAT 3
WYRÓŻNIENIE: AMELIA WIŚNIEWSKA, LAT 4

KATEGORIA WIEKOWA 5-6 LATKI:


I MIEJSCE: MAJA JASIŃSKA, LAT 5
II MIEJSCE: JAGODA TRACZ, LAT 6
III MIEJSCE: NADIA PAWLAK, LAT 5
WYRÓŻNIENIE: IGOR STAROWICZ, LAT 5
WYRÓŻNIENIE: ANTONI KSIĄŻEK, LAT 6

Nagrody, dyplomy i podziękowania dla laureatów konkursu wysłane będą pocztą.
Wszystkim pozostałym dzieciom, biorącym udział w konkursie dyplomy
i podziękowania zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i opiekunom za nadesłanie przepięknych prac, a było ich bardzo dużo, bo aż 121.

DZIĘKUJEMY!