Rekrutacja 2021/2022

Uwaga!
   Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 33 ogłasza listę kandydatów  zakwalifikowanych do jednostki w roku szkonym 2021/2022 oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki (listy w załączniku). Rodzice zakwalifikowanych kandydatów zobowiązani są do podpisania potwierdzenia woli (druk w załączniku).
 
    Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola: wypełnione i podpisane, należy złożyć u p. Izabeli Kocisz lub Marzeny Kucal - Boruckiej (komisja rekrutacyjna) w terminie od 09.04. do 15.04.2021 w godz. 8:00 - 13:00.       
 
Brak dokonania potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 
Publikacja kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się poprzez zamieszczenie list na stronie przedszkola www.p33.edu.gorzow.pl w dniu 22.04.2021r.o godz. 12:00.
 
Dodatkowe informacje - tel. 95 722 68 99 w godz. 8:00 - 13:00
 
                           Komisja rekrutacyjna Przedszkola Miejskiego Nr 33.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394).
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: