DANE ADRESOWE

Zespół Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznych

 

ul. Czereśniowa 15

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 732 07 36

fax: 95 722 62 24

e-mali: zpppgorzow@wp.pl

www.bip.zpp.edu.gorzow.pl

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: