HISTORIA PRZEDSZKOLA

 Historia

Przedszkola Miejskiego Nr 33

Przedszkole nr 33 cieszy się  ponad czterdziestoletnią tradycją. Początkowo, w wybudowanym obiekcie funkcjonował  Żłobek Nr 3. Od 01.09.1989 r. po likwidacji żłobka, powstało przedszkole. Wówczas, jako Przedszkole
Nr 10 ZWCh Stilon zapewniało opiekę dzieciom rodziców pracujących w największym zakładzie w Gorzowie Wlkp.

W roku 1992 na podstawie Decyzji Nr 4311/1/95 w obiekcie tym powołano placówkę - Przedszkole Miejskie Nr 33. W chwili utworzenia, przedszkole posiadało cztery oddziały. Po pewnym czasie liczba oddziałów zmniejszyła się do trzech i tak przedszkole funkcjonowało przez wiele lat.
We wrześniu 2006 r. przedszkole powiększyło się
o dodatkową grupę. Do roku 2009 funkcjonowało
z czterema oddziałami. Od 2009 r. kolejno przez 3 lata otwierano dodatkowe oddziały. W ten sposób we wrześniu 2009 funkcjonowało 5 grup, od września 2010 roku 6 grup.